Višestambena građevina K1


Višestambena građevina K1 s 8 stanova

Projektirano: 2014.
Početak gradnje: 2015.
GBP: 600m2