rekonstrukcija i dogradnja trgovačkog centra Metroprojektirano: 2006.
izvedeno: 2007.
brp: 1900m2

Prema zahtjevima investitora postojeći trgovački centar dograđen je s istočne strane (desno od glavnog ulaza) u visini prizemlja i kata, a u skladu s vanjskim oblikovanjem postojeće građevine.
Nosiva konstrukcija, raspored uredskih prostorija na katu i dispozicija požarnih stubišta odstupaju od postojećih shema.
Nosiva konstrukcija dogradnje je čelična (sa spregnutom konstrukcijom stropa prizemlja čelik-beton) za razliku od postojeće armiranobetonske.
U prizemlju je dograđen prodajni prostor, a na katu uredski koji je hodnikom podjeljen na urede i prostorije za sastanke koje svjetlost dobivaju putem svjetlosnih kupola.