poslovna građevina Hidromehanikaprojektirano: 2001.
izvedeno: 2003.
brp: 580m2

Poslovna građevina je smještena u istočnom dijelu Zagreba u industrijskoj zoni za potrebe tvrtke koja se bavi servisiranjem i proizvodnjom rezervnih djelova za radne strojeve i automobile.
Projektirana je građevina koja se sastoji od dvije funkcionalno različite cjeline:
-reprezentativni dio s ulaznim prostorom, info pultom i uredima i servisni dio
-dvoetažna hala s kranskom stazom.
Nosiva konstrukcija je skeletna monolitna armirano-betonska.
u skladu s namjenom građevine izvedena je fasada s aluminijskim fasadnim panelima u svjetlo sivoj boji na posebnoj potkonstrukciji.