poslovna građevina Bprojektirano: 2006.
izvedeno: 2008.
brp: 1893,34m2

Poslovna građevina se nalazi na Radničkoj cesti u poslovnoj zoni Zagreba.
U građevini su projektirani „open space“ uredski prostori za najam i jedan stan na zadnjoj etaži.
Nosivu konstrukciju građevine čine ab nosivi zidovi u jednom smjeru i okviri drugom smjeru.
Prema Radničkoj cesti izvedena je reprezentativna staklena fasada.