NAJBRŽI I NAJJEFTINIJI PUT DO UREĐENJA STAMBENOG PROSTORA U POTKROVLJU


PET KORAKA ZA UREĐENJE POTKROVLJA BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

  1. Suglasnost vlasnika nekretnine
  2. Izrada potrebnih projekata – 60 dana
  3. Odabir izvođača – 30 dana
  4. Radovi adaptacije – 90 dana
  5. Useljenje nakon cca 180 dana

Useljenje u adaptirano potkrovlje je moguće već nakon 6 mjeseci od ugovaranja posla s arhitektom, što je prosječno potrebno vrijeme za izradu potrebnih projekata i ishođenje građevinske dozvole. Na taj način se uštedilo oko 3 mjeseca.

Adaptacija potkrovlja može se izvesti bez potrebe ishođenja građevinske dozvole u slučajevima kada se potkrovlje ne pretvara u drugi stan i kada se ne radi o dogradnji i nadogradnji.

Potrebno je ugovoriti posao izrade projekata sa ovlaštenim arhitektom, koji će utvrditi koji su sve projekti i troškovnici potrebni i što se sve može izvoditi bez građevinske dozvole.

Najveća prednost ovog rješenja je da je to moguće izvesti na nekretnini nekog od bliske rodbine i imamo istovremeno rješavanje dva problema, brigu o starijim rođacima i rješavanje stambenog pitanja mlađe generacije.

Imam primjer koji smo primjenili u vlastitoj obitelji, pa se tako unuk ( moj sin ) preselio u napola uređeno potkrovlje iznad svoje bake (moje mame). Pokazalo se kao dobra kombinacija da se unuk brine o baki.

Unuk je riješio svoje stambeno pitanje, jer smo uspjeli legalizirali stan u potkrovlju, a istovremeno smo riješili i pitanje brige oko bake. Starije osobe ne žele promjene i neke nisu svjesne da se više ne mogu brinuti same o sebi, pa ne žele ići u dom.

Nekada je bilo uobičajeno da u kući živi nekoliko generacija i da se međusobno pomažu brinu jedni o drugima.

Adaptacija potkrovlja može se organizirati prema financijskim mogućnostima, pa se tako može urediti minimalni dio za stanovanje, sa mogućnošću kasnijeg proširenja na drugi dio potkrovlja.

Isto tako može se urediti samo pod i izolacija krovišta iznutra, uz minimalno prirodno osvjetljenje i sa minimalno potrebnom instalacijom struje i grijanja. Uz neku prosječnu cijenu od cca 1000 kn/m2.

Naknadno se može ići na preslagivanje crijepa sa izvedbom ventiliranog krova.

Model financiranja može biti na način da se od rodbine posudi novac uz kamatu višu za određeni postotak, pa tako npr. banka daje za oročenu štednju oko 0,5 % kamata na godinu, a traži kamatu od 4% za kreditiranje. Svakako se isplati ponuditi kamatu od 2% na godinu za posudbu od bliže rodbine.

U računicu treba ukalkulirati visinu najamnine za sličnu kvadraturu stana u blizini.

 

Više informacija : 098-278-407