Iris Outlet


Izvedeno 2012. godine
brp: 1380 m2

Nosiva konstrukcija je skeletna armirano-betonska u pretežito ukopanoj etaži, prizemlju i 1. katu, a čelična na 2. katu.
Fasadna obloga je od Trimo fasadnih panela.