Apartmani M u IstriProjektirano: 2016.
GBP: 495m2

Projektni zadatak je bio osmisliti potpuno energetski autonomanu građevinu s 6 apartmana i ukupno 24 ležaja.
Trebalo je predvidjeti mogućnost širenja na ukupno 192 ležaja.