Adaptacija potkrovlja


Stan u potkrovlju, slovio je do sada kao manje vrijedan prostor, jer prije tridesetak i više godina stanari takvih stanova su bili uglavnom studenti, umjetnici i boemi kojima je odgovarala niža stanarina i boravak “pod nebom”.
U novije vrijeme, primjenom novih saznanja i materijala, omogućena je kvalitetnija gradnja potkrovlja, a riješeni su problemi oko dobrog izoliranja.
Takvi prostori su još uvijek “neotkriveni” na velikom broju obiteljskih stambenih građevina i uglavnom služe kao skladišta starog namještaja, a mogli bi se preurediti u veliki dnevni boravak ili spavaće sobe.
Rješenje je prikladno za drugu generaciju, koja traži svoj prostor ili za mlade obitelji koje moraju živjeti s roditeljima.

Nabrajanjem dobrih i loših strana stana u potkrovlju pokušati ću otkloniti sumnje da je to još uvijek manje vrijedan prostor.

Loše :
- mogućnost prokišnjavanja
- zadnja etaža

ovaj dio vrijedi za potkrovlja uređena prije tridesetak i više godina

- loša toplinska izolacija ( zimi - hladno, ljeti - vruče)
- loša zvučna izolacija
- četvrti ili viši kat obično bez lifta
- postojeći otvori uglavnom su premali i dotrajali
- prilaz dimnjacima uglavnom nije riješen tako da se čiste iz stana, ili se dimnjačar penje kroz stan na krov
- obično bez balkona ili terase
- podovi izvedeni bez “plivajućeg poda”, buka hodanja se prenosi u stan ispod
- drvena stropna konstrukcija - ne zadovoljava današnje zahtjeve
- konstrukcija krovišta i krovne letve - stanje potrebno dijagnosticirati
- priključci komunalnih instalacija ne zadovoljavaju ( plin, struja, voda, kanalizacija ), tj. obično su premalih profila

Dobro :
- nema stanova iznad - nema buke
- manja buka s ulice
- manja prašina s ulice
- dobra osunčanost
- uglavnom dobar pogled
- bolja mogućnost uređenja prostora- uglavnom nema nosivih zidova
- dokazano je da ljudi koji žive u stanovima na višim etažama bez lifta - imaju
manje srčanih tegoba od onih koji su u prizemlju ili na 1. katu, jer se više kreću.

Današnja tehnologija je omogućila da se otklone gotovo svi nedostatci
koji su se javljali kod starijih potkrovlja, tako da se kod adaptacije prvo sanira podna i krovna konstrukcija i što je najvažnije da se ispravno izolira krovište.
Najveća inovacija je upravo u rješenju izolacije krovišta, gdje je, osim toplinske izolacije, predviđeno prirodno ventiliranje pokrova i drugo prirodno ventiliranje toplinske izolacije. Prirodno ventiliranje pokrova je bitno rješenje, jer se na taj način smanjuje utjecaj direktnog zagrijavanja, uobičajeno tamno-crvenog, pokrova, a temperatura može biti i dvostruko veća od stvarne temperature zraka.
Napomena - u prikazu detalja strehe i sljemena prikazani su svi slojevi i rješenja ventilacije. Bitni detalji su i mrežice protiv kukaca na otvorima za ventilaciju. Područje grada Zagreba je II klimatska zona gdje zadovoljava 12 cm toplinske izolacije od mineralne vune, koja mora imati “parnu branu” prema stambenom prostoru.

U slučaju da se odlučite za uređenje potkrovlja, najbolje je da vam ovlašteni arhitekt savjetuje kako da to učinite, da se dijagnosticira stanje i nosivost građevine i konstrukcije, te nakon toga se može dati prve prijedloge uređenja.
Najbolje je predvidjeti upotrebu lakših materijala. Najjednostavnije i po cijeni pristupačno rješenje je suha montaža, tj. upotreba gipsanih ploča za oblaganje krovišta i za izvedbu pregradnih zidova.
Prosječne cijene uređenja potkrovlja su otprilike od 800 do 2000 kn/ m2.
Najjednostavnije i najjeftinije riješenje je kada se samo spavaće sobe uređuju u potkrovlju, a kupaona ostaje u nižoj etaži, pa tako uređeno potkrovlje postaje dio dvoetažnog stana i kada nije potrebno pojačanje podne konstrukcije niti izvođenje “plivajućeg poda”.
Odabirom krovnih prozora ili klasičnih prozora, gdje je to moguće, dajemo svjetlo potkrovlju i tu se ne smije štediti. Kada se radi o dječjoj sobi potrebno je osigurati površinu otvora od 1/8 površine poda, da bi se dijete moglo razvijati normalno, jer je njegova spavaća soba ujedno i soba za učenje i igranje.
Kod preuređenja potkrovlja u vlastitoj stambenoj kući, ako se ne rade novi otvori, ne mijenja vanjski izgled i ne izvode novi zahvati u konstrukciji - nije potrebno tražiti građevinsku dozvolu.
Ukratko ću nabrojati što je potrebno da bi se ishodila građevinska dozvola za uređenje potkrovlja:
1) Angažirati ovlaštenog arhitekta, koji treba nacrtati idejno rješenje uređenja potkrovlja, koje je potrebno da bi se ishodila lokacijska dozvola ( rješenje treba biti usklađeno s vašim zahtjevima i mogućnostima ).
2) Kada ima više vlasnika stanova u stambenoj građevini - potrebno je da su svi ostali vlasnici suglasni s planiranim uređenjem i da tu svoju suglasnost daju u obliku ovjerene izjave kod javnog bilježnika. Ovdje je važno napomenuti da su svi vlasnici stanova suvlasnici idealnih djelova zajedničkih prostora ( podruma, neuređenog potkrovlja, zajedničkog dvorišta itd.). Bez te suglasnosti ne može se ishoditi ni lokacijska, ni građevinska dozvola.
3) Uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole potrebno je predati cca 6 projekata idejnog rješenja, kopiju katastarskog plana za navedenu građevinu, posjedovni list iz katastra i izvod iz gruntovnice za predmetnu građevinu. Dokumenti ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.
4) Po ishođenju lokacijske dozvole, u čijem je postupku referent ishodio i posebne uvjete komunalnih organizacija kao što su Elektra, Plinara, Vodovod i Kanalizacija i MUP- a (odjel za zaštitu od požara ), ako se građevina nalazi u području centra grada Zagreba onda je vrlo vjerojatno potrebno ishoditi i suglasnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode. U svim navedenim suglasnostima dobiveni su uvjeti za izradu glavnog projekta za ishođenje građevinske dozvole.
5) Glavni projekt se sastoji od :
a) arhitektonsko - građevinskog projekta
b) projekta instalacija slabe i jake struje
c) projekta instalacija vode i kanalizacije
d) projekta grijanja
6) Potrebno je ishoditi potvrdu glavnog projekta na odjelu graditeljstva
nadležnog područnog ureda, županije ili grada.